fbpx
Trustpilot
PATIENTSKADE 2020-01-18T17:18:38+02:00

PATIENTSKADE

Skader ved behandling på et sygehus eller hos en speciallæge kan søges erstattet:

  • Hvis en specialist ikke har varetaget sin arbejdsforpligtelse tilstrækkeligt,
  • Hvis skaden med overvejende sandsynlighed ikke ville indtræde, hvis anden alternativ fremgangsmåde var blevet anvendt,
  • Hvis skaden er sjælden og alvorlig i forhold til den sygdom, som du blev behandlet for,
  • Hvis skaden ikke er proportionel i forhold til den sygdom, som du blev behandlet for.

Erstatning for patientskade kræver, at skaden kan opgøres til mindst kr. 10.000,00.

NO CURE NO PAY – INGEN ERSTATNING INGEN REGNING!

Vores professionelle og skarpe jurister behandler alle typer af sager om erstatning, på et ”no cure no pay” princip. Dette betyder, at du udover et mindre sagsoprettelsesgebyr, ikke betaler for den videre behandling af din sag.

Du betaler således KUN, hvis vi får tilkendt dig en erstatning.

Ingen erstatning – ingen regning!

START DIN SAG NU

Trafikulykke

Har du været ude for en trafikulykke, hvor en anden bil var involveret, kan du muligvis kræve erstatning fra modpartens ansvarsforsikring.

Arbejdsulykke

Har du været ude for en ulykke, mens du var på arbejde, og har du fået en skade, kan du kræve erstatning fra din arbejdsgivers forsikring.

Voldsskade

Hvis du er blevet udsat for vold, kan du have krav på erstatning. Voldsofferskader skal anmeldes til politiet inden for 72 timer efter voldsepisoden.

Andre ulykker

Du kan være berettiget til erstatning for andre typer af skader, for eksempel som følge af fald på et glat fortov, hundebid eller hestespark.

Piskesmæld

Piskesmæld er en fysisk skade, som hyppigt opstår som følge af en trafikulykke, men kan også forårsages i forbindelse med vold, et kraftigt ryk, skub, slag eller ved et fald.