fbpx
Trustpilot
ARBEJDSULYKKE 2020-02-04T17:49:36+02:00

Arbejdsulykke

Arbejdsskadebegrebet dækker over to erstatningsformer, nemlig hhv. arbejdsulykker eller erhvervssygdomme.

Arbejdsulykker:

Erstatning for en arbejdsulykke kræver, at ulykken sker som led i arbejdet og viser sig inden for 5 dage. Hvis skaden opstår senere, kan den anerkendes, hvis betingelserne for at anerkende denne som en arbejdsbetinget lidelse er til stede.

Bevisbyrden for, at der er tale om en arbejdsskade, påhviler arbejdstager, hvor der bl.a. ses nærmere på, om der foreligger årsagssammenhæng, dvs. om ulykken har været egnet til at forårsage skaden, og om der foreligger konkurrerende eller forudbestående lidelser.

Erhvervssygdom:

Der er tale om en erhvervssygdom, når selve sygdommen/lidelsen ikke opstår grundet en pludselig begivenhed, men opstår gradvis eller over en længere periode. Erhvervssygdomme kan fx være dårlig knæ for lagermedarbejdere eller ”mussearm” for kontormedarbejdere.

En erhvervsulykke kan kun anerkendes, hvis det er arbejdets særlige karakter, som er overvejende årsag til sygdommen/lidelsen.

Ved erhvervsulykker er det vigtigt, at du får anmeldt din skade inden for 1 år efter ulykkestidspunktet.

NO CURE NO PAY – INGEN ERSTATNING INGEN REGNING!

Vores professionelle og skarpe jurister behandler alle typer af sager om erstatning, på et ”no cure no pay” princip. Dette betyder, at du udover et mindre sagsoprettelsesgebyr, ikke betaler for den videre behandling af din sag.

Du betaler således KUN, hvis vi får tilkendt dig en erstatning.

Ingen erstatning – ingen regning!

START DIN SAG NU

Trafikulykke

Har du været ude for en trafikulykke, hvor en anden bil var involveret, kan du muligvis kræve erstatning fra modpartens ansvarsforsikring.

Voldsskade

Hvis du er blevet udsat for vold, kan du have krav på erstatning. Voldsofferskader skal anmeldes til politiet inden for 72 timer efter voldsepisoden.

Patientskade

Har du været udsat for fejlbehandling i sundhedsvæsenet for eksempel hos din egen læge eller på sygehuset, kan du være berettiget til erstatning. Kontakt os for at høre om dine muligheder.

Andre ulykker

Du kan være berettiget til erstatning for andre typer af skader, for eksempel som følge af fald på et glat fortov, hundebid eller hestespark.

Piskesmæld

Piskesmæld er en fysisk skade, som hyppigt opstår som følge af en trafikulykke, men kan også forårsages i forbindelse med vold, et kraftigt ryk, skub, slag eller ved et fald.