fbpx
Trustpilot
ANDRE ULYKKER 2020-01-18T17:12:20+02:00

ANDRE ULYKKER

Er du i den uheldige situation, at du falder på din nabos fortov, kan du være berettiget til erstatning. Grundejeren kan blive ansvarlig, såfremt gangarealet ikke er forsvarligt rengjort eller ryddet for sne. Det samme gælder, hvis du bliver bidt af en hund. I Danmark er alle hundeejere forpligtet til at have en ansvarsforsikring, som vil gå ind og dække dine skader.

I nogle tilfælde kan du også være berettiget til erstatning for en ulykke, som sker i din fritid og uden nogen anden skadevolder. Måske er du faldet ned ad en stige, haft en soloulykke mv. Erstatning for en fritidsulykke kræver, at du selv har tegnet en ulykkesforsikring.

For at få udbetalt erstatning fra din ulykkesforsikring er det et krav at:

  • Skaden er opstået som følge af en pludselig hændelse.
  • Der er årsagssammenhæng mellem ulykken og skaden, dvs. skaden skal være en direkte følge af ulykken.

NO CURE NO PAY – INGEN ERSTATNING INGEN REGNING!

Vores professionelle og skarpe jurister behandler alle typer af sager om erstatning, på et ”no cure no pay” princip. Dette betyder, at du udover et mindre sagsoprettelsesgebyr, ikke betaler for den videre behandling af din sag.

Du betaler således KUN, hvis vi får tilkendt dig en erstatning.

Ingen erstatning – ingen regning!

START DIN SAG NU

Trafikulykke

Har du været ude for en trafikulykke, hvor en anden bil var involveret, kan du muligvis kræve erstatning fra modpartens ansvarsforsikring.

Arbejdsulykke

Har du været ude for en ulykke, mens du var på arbejde, og har du fået en skade, kan du kræve erstatning fra din arbejdsgivers forsikring.

Voldsskade

Hvis du er blevet udsat for vold, kan du have krav på erstatning. Voldsofferskader skal anmeldes til politiet inden for 72 timer efter voldsepisoden.

Patientskade

Har du været udsat for fejlbehandling i sundhedsvæsenet for eksempel hos din egen læge eller på sygehuset, kan du være berettiget til erstatning. Kontakt os for at høre om dine muligheder.

Piskesmæld

Piskesmæld er en fysisk skade, som hyppigt opstår som følge af en trafikulykke, men kan også forårsages i forbindelse med vold, et kraftigt ryk, skub, slag eller ved et fald.